BK-Auto

BK Autodoprava

Ceník

CENÍK

Odvoz odpadu

Kontejner 3m³ (váha do 4,5t)

Kontejner 3m³
Druh odpadu Cena bez DPH Cena s DPH
čistá výkopová zemina 2400 2900
čistá stavební suť, cihly tašky... (kusy do 50x50cm) 2650 3200
znečištěná stavební suť 3990 4830
suť s obsahem živice (nebo živice samotná)(do 50x50cm) 3850 4660

Kontejner 11m³ (váha do 4t)

Kontejner 11m³
Druh odpadu Cena bez DPH Cena s DPH
směsný/objemný odpad bez sutě 3350 4050
směsný/objemný odpad se sutí 4000 4840
bioodpad (tráva, kůra, větve, substráty...) 3990 4830

Poplatek za jednorázové přistavění kontejneru - 0,- Kč
Pronájem kontejneru na dobu delší než 2 dny je zpoplatněn 100,- Kč, při započetí 3. dne.

Cena za hodinu práce
Bobcat bagr - 700kč
Avia nosič kontejnerů - 550kč (+27kč za ujetý kilometr)

Dovoz materiálu

Kontejner 3m³ (váha do 4,5t)

Kontejner 3m³
Druh materiálu Cena bez DPH Cena s DPH
štěrk (0/4 -> 64/120), písek, recyklát...
zemina (zásypová, tříděná, zahradní substrát, kůry ...)
betonové směsy (sůché, zavlhlé)

Ceny jsou pouze orientační, mohou se měnit podle dopravované vzdálenosti a množství.

BK-Auto

BK Autodoprava