BK-Auto

GDPR

Prohlášení o GDPR

Ochrana osobních údajů
1.1. Používáním tohoto webu potvrzuje návštěvník webu (dále jen „uživatel“), že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje. 1.2 Poskytovatel webu je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR. 1.3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 1.4 Pro používání webu vyžadovány osobní údaje nejsou, nicméně pro odeslání formuláře s dotazem, nebo zveřejnění reference povinné jsou. 1.5 Poskytovatel ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze služeb společnosti BK auto s.r.o. při provozu tohoto webu. 1.6 Uživatel má právo požadovat od poskytovatele webu přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů používaných pro provoz webu dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 1.7 Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů. 1.8 Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro zpracování formulářů a bez poskytnutí osobních údajů není možné požadavky uživatele zpracovat. 1.9 Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR. 1.10 a) Uživatel webu souhlasí s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání informací, dotazů a referencí ze strany provozovatele (BK auto s.r.o.) b) prohlašuje, že zasílání informací dle bodu 1.10.a nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť uživatel se zasíláním informací dle bodu 1.10.a ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí. c)Souhlas dle tohoto odstavce může zájemce kdykoli písemně odvolat na 1.11 Používáním webu uživatel souhlasí s použitím technologie cookie.

BK-Auto

BK Autodoprava